PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS UŽ ŽYMIAI MAŽESNĘ KAINĄ*

PRISTATOME IŠSKIRTINĮ PASIŪLYMĄ – 30% nuolaidą*

Primename, kad darbdaviui atstovaujantis asmuo, įgyvendindamas darbdavio pareigą sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais privalo organizuoti profesinės rizikos vertinimą.

(Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 str. 2 p.).

Tuo atveju, kai įmonėje nėra kompetentingo personalo darbo vietoms ar objektams, kur turi būti vertinama rizika, nustatyti, rizikai tirti ir pagal tyrimo rezultatus nustatyti, šioms paslaugoms įmonė samdo įstaigas ar asmenis iš kitur

(Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 39 str. 3 d.).

* Pasiūlymas taikomas visiems klientams, užsakiusiems darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos dokumentacijos rengimo ir profesinės rizikos vertinimo paslaugas.
* Pasiūlymas taikomas klientams, sudariusiems metinę darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų teikimo konsultavimo sutartį.

GERIAUSIAS BŪDAS UŽTIKRINTI DARBUOTOJŲ SAUGĄ IR SVEIKATĄ

UAB „ILANDAS” turi:
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008-08-12 išduotą licenciją Nr. DSSL-19 teikti darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugas ir atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, organizuoti, atlikti ar koordinuoti profesinės rizikos vertinimą.