Darbų sauga

Darbdaviui atstovaujantis asmuo, kuris savo veikimu ar neveikimu pažeidė darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus ir tuo neužtikrino saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų, atsako įstatymų nustatyta tvarka (Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 46 str. 1 d.).

 Siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, jis gali sudaryti sutartį dėl darbo saugos ir sveikatos paslaugų teikimo su licencijuotu juridiniu asmeniu.

UAB „ILANDAS” TURI LICENCIJĄ, KURI YRA DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PASLAUGŲ TEIKIMO KOKYBĖS GARANTAS

 

NAUJIENA 

ĮSAKYMAS DĖL DARBDAVIŲ, JŲ ĮGALIOTŲ ASMENŲ BEI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ PATVIRTINIMO – Skaityti plačiau.

Darbų sauga

 • Konsultacijos darbų saugos, darbo teisės klausimais.
 • Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų steigimas ir aptarnavimas.
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, kitos norminės dokumentacijos ruošimas ir derinimas su valstybės institucijomis.
 • Profesinės rizikos vertinimo organizavimas.
 • Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas.
 • Profilaktinis sveikatos tikrinimo organizavimas.
Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar dalį jų gali vykdyti ne tik darbdavį atstovaujantis ar jam atstovaujantis, bet ir samdoma organizacija.

Sudarius sutartį, kvalifikuoti UAB "ILANDAS" specialistai sukurs darbuotojų saugos ir sveikatos sistemą:

 1. Vykdys nuolatinę darbų saugos sistemos priežiūrą ir papildys ją pasikeitus LR norminiams aktams.
 2. Atliks darbuotojų instruktavimus darbų saugos ir gaisrinės saugos klausimais.
 3. Vykdys darbuotojų instruktavimo, mokymo, atestavimo darbų saugos klausimais kontrolę.
 4. Konsultuos darbų saugos, darbo teisės, gaisrinės saugos klausimais.
 5. Paruoš profesinės rizikos vertinimo darbų planą.
 6. Dalyvaus nelaimingų atsitikimų tyrimo metu.
 7. Įvykus nelaimingam atsitikimui darbo vietoje, suteiks skubias konsultacijas telefonu, o taip pat ir konfliktų darbe ar pan. atvejais.
 8. Dalyvaus Valstybinės darbo inspekcijos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų patikrinimuose įmonėje.
 9. Atliks darbų saugos dokumentacijos ir pačios įmonės patikrą darbų saugos klausimais.
 10. Organizuos darbuotojų sveikatos tikrinimus.

Parašykite mums

Registracija

*Užpildyti užklausos formos duomenys bus tvarkomi asmeninio pasiūlymo pateikimo tikslais.

Bendraukime

+370 37 740 770
info@ilandas.lt
ilandas
A. Juozapavičiaus pr. 82A, LT-45214 Kaunas