Nelaimingų atsitikimų tyrimas

Dažniausiai manome, kad darbe nieko bloga nutikti negali. Jaučiamės saugiai ir užtikrintai. Deja, net šiuolaikiškiausiai įrengtuose biuruose pasitaiko įvairių nelaimingų atsitikimų.

Dėl šių rizikos faktorių gali įvykti nelaimingi atsitikimai darbe ir pakeliui į darbą ar iš jo. Jie skirstomi į lengvus, sunkius ir mirtinus.

Lengvas nelaimingas atsitikimas – tai įvykis, dėl kurio darbuotojas patiria traumą ir netenka darbingumo nors vienai dienai. Darbuotojui patyrus sveikatai ir gyvybei pavojingą traumą, pagal Sveikatos apsaugos ministerijos reglamentuotus sunkių traumų klasifikacinius požymius nustatomas sunkus nelaimingas atsitikimas darbe. O nelaimingas atsitikimas darbe, sukėlęs mirtį, traktuojamas mirtinu.

Darbe gali nukentėti vienas ar keletas darbuotojų. Pagal tai nelaimingi atsitikimai skirstomi į pavienius ir grupinius.
Nelaimingi atsitikimai, kurie įvyksta darbo vietoje, gali būti susiję arba nesusiję su darbu.

Nelaimingas atsitikimas, susijęs su darbu, – tai įvykis, kurį ištyrus nustatoma, kad jis įvyko atliekant darbo sutartimi sutartas užduotis ar darbą, atliekamą su darbdavio žinia. Taip pat nelaimei nutikus pakeliui į darbą ar iš jo. Nelaimingas atsitikimas, nesusijęs su darbu, – tai įvykis, kurį ištyrus nustatoma, kad nukentėjusysis patyrė traumą ar mirė norėdamas susižaloti, nusižudyti, vykdė nusikalstamą veiklą ar dirbo savo interesams, be darbdavio žinios.

Nelaimingų atsitikimų tyrimas

UAB „ILANDAS” specialistai padės Jums išspręsti problemas, tiriant nelaimingą atsitikimą darbe, užpildys visus reikiamus dokumentus ir formas.

Visų nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui iš jo ar į jį tyrimą, apskaitą, nagrinėjimo tvarką nustato Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai. Šių nuostatų privalo laikytis visos įmonės, įstaigos, organizacijos, organizacinės struktūros, fiziniai asmenys.
Kiekvienas darbuotojas turi žinoti, kaip elgtis nelaimingo atsitikimo atveju. Nukentėjęs asmuo (jei jis pajėgus) ar matęs įvykį darbuotojas privalo apie nelaimingą atsitikimą nedelsdamas pranešti padalinio, įmonės vadovui, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai.

Taip pat matęs įvykį darbuotojas turi nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam pirmąją medicinos pagalbą. Įmonės vadovas, sužinojęs apie įvykį, privalo užtikrinti pirmosios medicinos ar kitokios pagalbos suteikimą, esant reikalui, nugabenti nukentėjusįjį į gydymo įstaigą, organizuoti nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą. Jeigu įmonėje įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas, įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo telefonu, faksu ar kitomis ryšio priemonėmis privalo nedelsiant pranešti:

  • apylinkės prokuratūrai;
  • valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui (nustatytos formos pranešimas);
  • nukentėjusiojo šeimai ar jo atstovams.

Darbo vieta, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas, įrenginių būklė turi būti išsaugoti taip, kaip buvo nelaimingo atsitikimo darbe metu. Būtinus pakeitimus, prieš tai nufilmavus, nufotografavus, nubraižius atsitikimo vietą, galima daryti tik tuo atveju, jei kiltų pavojus kitų asmenų gyvybei ar sveikatai. 

Parašykite mums

Registracija

*Užpildyti užklausos formos duomenys bus tvarkomi asmeninio pasiūlymo pateikimo tikslais.

Bendraukime

+370 37 740 770
info@ilandas.lt
ilandas
A. Juozapavičiaus pr. 82A, LT-45214 Kaunas