Asmeninės apsaugos priemonės

Darbdaviui atstovaujantis asmuo, kuris savo veikimu ar neveikimu pažeidė darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus ir tuo neužtikrino saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų, atsako įstatymų nustatyta tvarka (Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 46 str. 1 d.).

 Siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, jis gali sudaryti sutartį dėl darbo saugos ir sveikatos paslaugų teikimo su licencijuotu juridiniu asmeniu.

UAB „ILANDAS” TURI LICENCIJĄ, KURI YRA DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PASLAUGŲ TEIKIMO KOKYBĖS GARANTAS

Asmeninės apsaugos priemonės

UAB „ILANDAS” specialistai padės Jūsų įmonės darbuotojams parinkti AAP ir  užpildyti korteles.

Asmeninės apsaugos priemonės

Asmeninė apsaugos priemonė (AAP) –  darbuotojo naudojama arba dėvima priemonė, sauganti jį nuo rizikos ar rizikų, galinčių pakenkti darbuotojo saugai ir sveikatai. Pagrindinius saugos ir sveikatos reikalavimus asmeninėms apsauginėms priemonėms (toliau – AAP) nustato 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB (OL 2016 L 81, p. 51). 

Kiekvienas darbdavys privalo suteikti savo darbuotojams saugias darbo sąlygas. Kad išvengti nelaimingų atsitikimų darbo vietose, darbuotojai privalo būti aprūpinti jiems priklausančiomis AAP. 

UAB „ILANDAS” specialistai padės Jūsų įmonės darbuotojams parinkti AAP ir užpildyti korteles.

Parašykite mums

Registracija

*Užpildyti užklausos formos duomenys bus tvarkomi asmeninio pasiūlymo pateikimo tikslais.

Bendraukime

+370 37 740 770
info@ilandas.lt
ilandas
A. Juozapavičiaus pr. 82A, LT-45214 Kaunas